Jeg står med inntaksarbeid i BUP akkurat nå, og leser nye henvisninger. Jeg tenker det er på sin plass å minne skilte foreldre på at sterke konflikter rundt omsorg og samvær med felles barn gjør at en del barn gruer seg til sommerferien. Ganske mange av barna som henvises hit til BUPA har foreldrekonflikt som en del av bagasjen.

Så nå, ved inngangen til skolenes lange ferie, ønsker jeg alle riktig god sommer med budskapet om at barna må settes først og fremst, og at fleksibilitet, samarbeid og raushet trumfer alt.