Debatt

– Bompenger er genialt

Bompenger dulter folk til å oppføre seg mer miljøvennlig.
Abonnent
Debatt

– BT svartmåler Elon Musk

Sjølv om åtferda hans på sosiale media er problematisk, bør ikkje dette overskugge prestasjonane hans.
Abonnent
Debatt

- Problemet er tvangsnynorsk

Noregs Mållag slåss stadig for nynorsken. Men av hensyn til hvem?
Abonnent
Debatt

Tre svar til Roald Kvamme

Eg ser ikkje kva ei ny byvekstavtale mellom Fjell og staten kan tilføre for å nå dei nullvekstkrav som allereie gjeld.
Abonnent
Debatt

- Nav fungerer ikke

Vil de at folk skal gi opp og slutte å kjempe for rettighetene sine?
Abonnent
Debatt

Mer penger til legene gir ikke mer tid til pasientene

Vi er nødt til å ta oss tid til å finne de beste løsningene før vi gjør endringer i en ordning som er veldig viktig for veldig mange.
Abonnent
Debatt

– Lar virker

De neste årene vil fokuset rettes mot hva som bidrar til bedre rehabilitering og et meningsfullt liv uten rus.
Abonnent
Debatt

Derfor trenger Norge en ny narkotikapolitikk

Det er ikke naivt å være for en liberal narkotikapolitikk. Det er naivt å tro at dagens narkotikapolitikk fungerer.
Abonnent
Debatt

Hvorfor i all verden bygge mer bybane?

Folk må gi avkall på reiser som krysser bommene. Handlefriheten reduseres, det vil nok også handelen.
Abonnent
Debatt

Naive liberalere i ruspolitikken

Vi reduserer etterspørsel ved å skape gode og trygge oppvekstforhold for barn og unge.
Abonnent
Debatt

Eit bispedøme for Vestlandet

I desse dagar feirar Vestlandet 950-årsjubileum for opprettinga av eit vestnorsk bispedøme, og minnet om ein prosess.
Abonnent
Debatt

Anbud er en sykdom

Sykehusdrift er ikke på anbud. Det burde ikke pasientreisene være heller.
Abonnent
Debatt

Slik bygde fotball ein nasjon

Eg har aldri nokon plass opplevd ein fotballkultur og ein fotballidenskap som i Uruguay.
Abonnent