Sjokkpris på Haukeland

Viser til artikler i Bergens Tidende 3. april. Det har i det siste vært fokusert på skjulte kostnader for de av oss borgere som dessverre får bruk for helsevesenet. I den anledning reflekterer jeg litt over den nye direktøren i Helse Vests uttalelser der hun betrakter pasientene som sykehusenes kunder.