Ingen fossil olje i matfatet!

Det planlegges å drive oljeutvinning fra oljefeltet Goliat, som ligger midt oppi et av verdens viktigste matfat - Barentshavet.