Bybanen - et verdivalg

Debatten rundt den planlagte Bybanen raser videre, noe som er helt naturlig. Det gjelder tross alt et av de viktigste prosjektene som diskuteres i Bergen i øyeblikket, av uvurderlig betydning for byens fremtid, både samfunnsmessig og med tanke på miljøet.