«Borgerlig konfirmasjon»

Nå er tiden her igjen, da de som har tatt det standpunkt at de skal stå utenfor Statskirken, begynner å snakke om at de skal avholde «borgerlig konfirmasjon».