Klikk lenken i høyre marg for å lese andres innlegg eller lage ditt eget.

Sponheim sier til Bergens Tidende at den følelsesladete debatten om burhøns og pelsdyr har provosert ham:

— Vi kan ikke la oss styre av slike stemningsbølger. Selv om vi trolig har mye ugjort fortsatt når det gjelder pelsdyrnæringen, bør vi heller rette oppmerksomheten mot papegøyer i bur og hundehold i byene. Kanskje er dette enda verre enn vi tror? spør statsråden som selv nøyer seg med hunden Boris som er en border collie.

Ønsker debatt om dyrevern

Statsråden presiserer samtidig at vi vet for lite om blant annet hundehold i byene. Det er kort sagt mer kunnskap og mer innsikt som trengs.

Lars Sponheim opplyser at han i den anledning arbeider med en stortingsmelding om dyrevern som skal være ferdig om et års tid. I denne meldingen skal dyrevern i vid forstand bli belyst, og han ønsker en bred debatt om dette.

— Mange mennesker føler det likevel etisk uforsvarlig å holde dyr i små og trange bur?

- En del dyr må sperres inne

— Ja, det bygger seg alltid opp slike stemninger etter tabloide avisoppslag. Men jeg holder fast ved at det slett ikke er sikkert at pelsdyr og høns i bur er det mest problematiske. Vi må i så fall få det skikkelig dokumentert.

Jeg reagerer på at det rettes så sterkt fokus mot dem som faktisk bruker hele dagen på å stelle pelsdyr og høns. Ethvert dyrehold krever at en del dyr må stenges inne, sier Sponheim.

Småfe som lider

Han nevner samtidig at det også er grunn til å bekymre seg om situasjonen for småfe på beite uten tilsyn. De har ofte større lidelser enn det som er allment kjent.

— En jerv dreper mer effektivt enn en slakter på Vestlandet, sier han.

Landbruksministeren vil bestemt motsette seg at ulven får etablere seg på Vestlandet. Etter at det i senere tid er sett ulv flere steder her vest, er Sponheim krystallklar:

— Vi skal ikke ha ulv her. Det er i vår landsdel at vi har de store beiteområdene, og det ville få dramatiske skadevirkninger for husdyrholdet om vi ikke begrenser ulven til to-tre familier ved svenskegrensen.

Formert seg kraftig

— Ifølge Venstres program er det et mål å sikre livskraftige rovdyrstammer?

— Ja, vi skal følge internasjonale forpliktelser om å opprettholde alle de fire rovdyrstammene, men som nevnt uten at det kommer i konflikt med andre hensyn.

Ulvestammene har formert seg kraftig her til lands i senere år, og først og fremst i en periode da vi ikke beskattet ulven. Dette skal ikke fortsette. Vi vet for øvrig at ulven vil oppføre seg annerledes og være redd mennesker når vi begynner å beskatte den, sier landbruksministeren.