Noen av mine fineste minner er fra da pappaen min tok meg med på turer om vinteren for å se på dyrespor, og hvordan vi kunne sitte i timevis ved vinduet og se på fuglene på fuglebrettet, eller på hjort som kom forsiktig gående. Skogen er fantastisk; den sørger for luft, mat, inntekter, energi, rekreasjon og gode opplevelser av dyr og natur — og den bidrar til å bekjempe klimaendringene gjennom å binde karbon.

I høst kunne vi lese at det finnes cirka tre billioner trær på jordkloden - mer enn syv ganger flere enn antatt. Dessverre er det også slik at det hugges om lag 15 milliarder trær hvert eneste år. Siden menneskene begynte med jordbruk en gang for tusenvis av år siden, er det totale antallet trær blitt nesten halvert. Og når skog hugges ned, blir det ikke bare færre trær til å binde karbon, det gjør også at allerede lagret karbon frigjøres.