Den danske hobbyfotografen kom til Vestlandets hovedstad i 1875 for å begynne i jobb på Tanks skole. Han hadde også en helt spesiell fascinasjon for nordlyset, og da Sophus Tromholt i 1882 fikk et norsk statsstipend til å forske på nordlys i Kautokeino, tok han med seg kamera. I løpet det neste året portretterte han samene og livene deres.— Vi skjønte tidlig at disse bildene var helt spesielle, og hadde enorm betydning for norsk fotohistorie. Det var derfor de i første omgang ble tatt inn i registeret over Norges dokumentarv, forteller Solveig Greve.

Hun er førstebibliotekar ved Universitetet i Bergen (UiB) og jobber på avdelingen for spesialsamlinger. Siden 1970-tallet har hun vært særlig opptatt av Tromholts fotoarkiver, som befinner seg blant spesialsamlingene her i Bergen.