Vannet er stengt, vinduer er tettet med gammelt panel. Isolasjonsmaterialet er revet ut av veggene og ligger strødd i gangen. Store bunker med nytt panel er stablet i stuene.

I halvmørket sitter shippingmann Rolf Wikborg (60) i peisestuen på Hotel Mundal. Det er helt stille rundt ham.