Liv Nøttaasen har grått med elevene uken gjennom, i håp om ikke å briste idet hun klemmer elevene, takker kollegaer og leverer inn nøklene.

Det er 21. juni og siste skoledag på Løvås oppveksttun i Fyllingsdalen, skolen som i 1977 ble hennes arbeidsplass.