Åtvaring: Denne saka er ikkje for Jantelov og bygdedyr.

- Vi har jo verdas beste snø, seier næringssjef Per Odd Grevsnes i Sogn Næring når han skal forklare kvifor så mange unge gründerar vel Sogndal.