– Når isen trekkjer seg tilbake, kan farlege situasjonar oppstå. Vatn kan bli oppdemt av is eller av morenemassar. Brear kan kalva ut i vatn og skapa flaumar, eller demningar kan bresta, og katastrofeflaumar kan oppstå. Millionar av liter med vatn vil då bli spylt nedover i landskapet. Vassmagasin kan bryta saman, bygder og grender kan bli råka. Vi kjenner til mange slike hendingar, også frå Folgefonna. Håpet er at forskingsprosjektet vil avdekkja skadepotensialet knytt til slike mogelege scenario.

Det seier Jostein Bakke, professor ved Institutt for geovitskap ved Universitetet i Bergen. Han er leiar for forskingslaget på seks som no har frakta utstyret opp på breen og installert seg på turlagshytta Fonnabu på vestsida av breen. Her skal dei vera i fem dagar.