Når foreldre skal finne navn til sine nyfødte, tester de gjerne litt forsiktig hvordan det blir å rope gullungen inn til middag. Unger som leker ute i gaten er omtalt som et utdøende fenomen, men denne metoden for å teste ut klangen i barnas navn har så vidt jeg vet overlevd.

Mange treffer godt, og barna får navn like vakre som en fin melodi. Men skal vi være ærlige, er det enkelt barn som får to fornavn som lyder direkte disharmonisk sammen. Jeg har noen mistanker om hvordan det blir slik.

  • Foreldrene blir ikke enige om ett fornavn, og setter ganske enkelt mors favoritt sammen med fars. Kanskje de trekker lodd om rekkefølgen?
  • Det finnes en – hjelp! – navnetradisjon i familien. For eksempel at alle guttebarn skal døpes Sigvart eller Ørnulf i annenhver generasjon. Men så har barnets mor alltid tenkt at hvis hun får en gutt, så skal han hete Eivind. Da kan det for eksempel bli en Eivind Sigvart. Eller Ørnulf Eivind.
  • Foreldrene har lyst å gjøre en fin gest og kalle opp barnet etter noen, men synes ikke navnet er fint nok til å være første fornavn. De slenger det inn etter favorittnavnet, uansett om det passer eller ikke.

Etter navneloven må alle barn som blir født i Norge få et innmeldt navn inne de er fylt seks måneder. Kravet er at barnet skal ha minst ett fornavn og et eller to etternavn.

Navneekspert og forsker Jørgen Ouren hos Statistisk sentralbyrå har i tillegg laget en egen, mindre offisiell, navnelov:

§1. Ingen kaller opp etter tanter. §2. Alt gammelt blir pent, bare det blir gammelt nok §3. Ikke spør besteforeldrene.

Det er mulig du har gjennomskuet det allerede. Når jeg skriver litt hånlig om dette med mellomnavn, handler det selvfølgelig bare om en ting: Rein misunnelse! Når foreldrene mine skulle gi meg et så stutt og stusslig navn som Eir, kunne de vel i det minste ha slengt på et fasjonabelt mellomnavn. Victoria, Charlotte eller Leonora, for eksempel.

Men nei, det nærmeste jeg har kommet et mellomnavn er Malene.

Malene er et fint navn. Eir Malene klinger i utgangspunktet ikke så verst, men i barndommen min ble Malene bare lagt til når det var behov for tilstrekkelig med stavelser til at det skulle fungere som en irettesettelse. Jeg var både Tutle-Malene, Rote-Malene og Gløyme-Malene.

Navn med bare en stavelse fungerer nemlig ikke så godt når du skal kjefte. Jo flere stavelser, jo bedre. Foreldre tar gjerne i bruk barnas fulle navn når de skal snakke til dem. Det er derfor de kongelige alltid har flere fornavn. De har jo ingen etternavn som foreldrene kan understreke poenget med. Ingrid! Nei, det blir for kort. Ingrid Alexandra! derimot. Da er det alvor.

Så hva tror du om kjendisene? Tok foreldrene testen med å rope ut i nabolaget før de ga navn til Mia Terese Hundvin, Ari Mikael Behn, Bjarne Arnstein Brøndbo og Liv Johanne Ullman?