Fire måneder før Siw ble funnet død i sin kommunale rehabiliteringsleilighet i Stavanger, fryktet hjelpeapparatet at hun enten kom til å bli drept eller dø av en overdose. Stavanger universitetssjukehus skrev den alvorlige bekymringen ned i Siws journal, med kopi til hennes fastlege Vanja Alves.

Ingenting i Siws journaler tyder på at Alves fikk bekymringen med seg. I april 2015 ble Siw funnet død i leiligheten.