Kort fortalt er Foodora et selskap som sykler restaurantmat hjem til deg. Matleveringstjenesten tok sine første sykkel-tråkk i München i 2014, og høsten 2015 utvidet de til Oslo. Ett år senere har de spunnet seg vestover og etablert seg i Bergen. For deg som er glad i restaurantmat er dette gode nyheter. Men kun hvis du bor i rimelig sykkelavstand til sentrum.

Du kan selv sjekke om Foodora leverer til adressen din via nettsidene. Grovt sett kan man si at de leverer mellom Danmarks plass og Ladegården. Greit nok, det er tross alt noen som skal sykle maten hjem til deg. Og skal man kunne garantere en leveringstid på 30 minutter, må man avgrense området. Følger selskapet samme utvikling her i Bergen som de har gjort i Oslo, vil grensene utvides i takt med etterspørselen.