Den rystende Rana Plaza-kollapsen i Bangladesh for to år siden bidro til at flere begynte å interessere seg mer for tekstilarbeidernes hverdag. Trykket øker mot kleskjedene som ikke vil fortelle hvem som produserer for dem.

— Åpenhet har nær sammenheng med tillit. Lukkede selskaper vekker mistanke. Hva prøver de å skjule, spør Carin Leffler, fagrådgiver i Framtiden i våre hender.