D et første som slår meg når jeg ser på kartet ditt, er en person som beveger seg veldig raskt gjennom livet. Nesten for raskt. La oss bare begynne med det som er litt tungt. Det hviler en form for alvor over dette kartet, fra fortiden av, i den forstand at det er noen fundamentale behov som ikke er blitt dekket. Det har veldig mye med familie og tilhørighet å gjøre, du er den som er annerledes i familien din.

Sol With Jonassen har kjent Ann-Helen Wilhelmsen i under et kvarter. Ved hjelp av dato, klokkeslett og fødselssted har et helt spesielt regneprogram formet et underlig kart fylt av tall og ukjente symboler.