Et drama om skjebnen til en flere tusen år gammel villreinstamme utspilles nå i Nordfjella – grenseområdet mellom de tre fylkene Hordaland, Sogn og Fjordane og Buskerud.

Hele stammen skal avlives i et forsøk på å stanse utbredelsen av sykdommen som angriper hjernen og det sentrale nervesystemet. Det finnes ingen kur mot skrantesyken, og den ender alltid med døden.