BT Magasinet

– Tage er litt sterkere enn meg, så jeg måtte gråte litt to ganger, men da trøstet Tage meg

Folk i Vest: Møt Hans (4) og Tage (6) Rudjord Rubing.

– Vi avtalte at vi skulle kampe med sverd i dag. Den som vinner til slutt, får prinsessen. Fektingen er på ekte, men sverdene er myke. Tage er litt sterkere enn meg, så jeg måtte gråte litt to ganger, men da trøstet Tage meg slik at jeg ville fekte mer. Pappa sier at tippoldefaren vår i Sverige var soldat i gamle dager og kjempet med ekte sverd mot noen. Vi har ikke krig på ordentlig, så begge to vinner.

widget-list