– I have a mission. Jeg har et oppdrag, sier Fernando Fernandes. Det gnistrer i de brune øynene.

– Jeg vil endre folks oppfatning av slike som meg, av oss som sitter i rullestol.