Ermene på kjortelen til Lynda Barley er bretta opp.

Den engelske presten er klar for å vidareføre ein over 100 år gammal tradisjon.