Donetsk, onsdag 4. mai 2016. Fem gutter i 11. klasse løper lykkelige til fotballbanen på skole nummer 58. I høyre hånd har de hvert sitt våpen, i venstre en håndgranat. Vi er i Donetsk, som siden våren 2014 har vært kontrollert av russiskstøttede opprørssoldater. De siste to årene har opprørerne vært i krig mot Ukraina, en krig som har kostet 9333 menneskeliv.

Men ved skole 58 går skoledagen som vanlig. Det er siste time, og de eldste elevene skal lære forsvar, patriotisme og disiplin. I dag er våpnene av tre, men senere skal de øve med ekte vare.