Han er gråsprengd, lik ura, og vêrbiten nett som landskapet, seig som skinn.

– Helsa avgjer, men eg lyt vel trappa litt ned etter kvart, seier Olav Eikemo.