Bang! Eit digert smell får det slitne, gamle betongbygget i fjøresteinane i Holmedal i Askvoll til å dirra. Så kjem eit nytt og endå eit. Ein gong var lyden av den enorme hammaren i kjellaren eintydig med at det kom pengar i lønningsposen denne månaden òg.

I dag er hammaren symbolet på ei verksemd som har klart seg gjennom krevjande tider og no står fjellstøtt, ikkje berre som stolt hjørnesteinsbedrift, men også som lysande namn ute i den store verda.