– Det var på ingen måte min intensjon å svekke alvoret i den bekymringsmeldingen som ble gitt, sier Haarr til Aftenbladet i dag.

Det var som kommunaldirektør for levekårsfeltet at Per Haarr før påsken 2015 ble gjort oppmerksom på bekymringsmeldingen. Noen i kommuneledelsen kom til ham og fortalte at brannvesenet i en bekymringsmelding om en rusmisbruker – Siw – hadde referert til den tragiske Kampen-saken.