– Alt kan ikkje berre vera gøy. Samfunnet har kolossal trong for surskapens rolle.

– Og den rolla har du tatt?