Hvem kom på å gjøre et så stort nummer av å fylle 80?

Det undret Liv Ullmann seg over, idet hun hastet inn mot sentrum av Oslo, på ben som – i hvert fall til å begynne med – virket fjærlette og som formelig bar henne gjennom gatene.