Når banen åpner til sommeren, kan togpassasjerer gå rett fra perrongen og inn i vognene som frakter dem 820 meter over havet.

Forrige uke startet prøveturene. Ni vogner med plass til 34 personer i hver vil få avganger hvert annet minutt i de mest trafikkerte periodene. Det gir en kapasitet på 1069 passasjerer i timen.