Mellom stormaktene Kina og India ligger det inntil nylig lukkede landet Myanmar, også kjent som Burma. I Norge kjenner vi det først og fremst gjennom fredsprisvinneren Aung San Suu Kyi. Hun er alltid en del av bildet som formidles fra landet, selve symbolet på den burmesiske kampen for demokrati.

I 2011 åpnet landet opp etter over 50 år med militærdiktatur.