Mens regnet høljer, løper Amruthaa Kishore inn til kantinen på Knarvik videregående skole. Pizzaesker fyller bordene.

Det er klart for russedåp, og elevene i tredje klasse flytter seg ut på gresset med hver sin flaske i hånden.