Antony Beevor avviser det blankt.

Nei, vi er ikke på vei mot en tredje verdenskrig.