JEKTEVIKEN

I flere år var Bergen moské byens eneste. Fra begynnelsen av 1990-tallet holdt menigheten til i et falleferdig hus på Nøstet, som etter hvert ble altfor lite.