For fem år sidan ville eg aldri gå heim. Eg ville drikke opp dei få studentkronene eg hadde, gjere som eg ville, danse på byen og sove heile dagen om eg kunne.

No vil eg aldri gå ut.