- Om jeg føler meg voksen ?

Siri Seljeseth gjentar spørsmålet som om hun er blitt presentert et fremmedord.