«Vennligst kom over til England så hurtig som mulig, vi har bruk for deg her», lød beskjeden Helmer Dahl mottok fra en berømt vitenskapsmann vinteren 1942. Det hastet. Tyskland skulle beseires, og i Bergen ble livet stadig farligere for forskeren ved Chr. Michelsens Institutt. Gestapo hadde allerede arrestert ham én gang.

Hvem var motstandsmannen og sivilingeniøren Helmer Dahl, og hva utrettet han?