Det foregår en intens jakt i det stille etter verdens aller minste levende skapninger. Det haster å hente ut ukjente bakteriestammer, for verdens minste organismer står i fare for å smelte bort. Nede i gammel tundra, inne i blåfrosne breer, dypt i skjulte grotter. Her lever mikrobene som kan utgjøre forskjell på liv og død for dem som hver dag rammes av ulike former for kreft eller betennelse.

Men de som leter, har dårlig tid. Menneskets manglende evne til å stoppe global oppvarming er i ferd med å kaste tusen år gamle slekter av mikroorganismer ut med smeltevannet.