Bolighus, restauranter, lager, skatehall, galleri og bygdehus.

Flere har stått tomme i tiår, mange er revet.