Ho står på gardstunet i Aurland, omringa av Sogn sine majestetiske fjelltoppar.

Det er sein ettermiddag, men hotelleigaren kan ikkje hugse at ho har sete seg ned i løpet av dagen. Ho har nettopp vore på rotur med gjestar.