Vi krysser Rio Grande ved høylys dag. Tvillingbyene El Paso i USA og Juarez i Mexico ligger på hver sin side av grenseelven og utgjør et storbyområde på tre millioner innbyggere.

Pengevekslere og tuskhandlere kreler mellom folk som reiser til eller fra. 20.000 fotgjengere, 35.000 personbiler og 2500 lastebiler krysser grensen her daglig. Burritoselgerne har det travelt.