Har du høyrt den om rektoren som skulle fornye passet sitt?

– Eg er 153 centimeter, sa rektor.