I andre etasje har han beholdt det gamle direktørkontoret.

Det er helt stille i administrasjonsbygget i Høylandsbygd. Herfra kan Georg Eide (53) skue utover både fjord og fjell og kraner og industrihaller – det som brukte å være hans kongerike.