Første veka på folkehøgskulen forlét Preben Fjell knapt rommet sitt.

Angsten sette kjeppar i hjula for å få nye venar. Han søkte hjelp. På kontoret til inspektøren fekk han høyre det han trong: At det var 90 andre ungdommar på skulen som var like nervøse.