Aftenbladet har møtt klinikksjef Helle Schøyen og assisterende klinikksjef Sølve Braut ved Klinikk psykisk helsevern for voksne på Stavanger universitetssjukehus. Før møtet gikk de for første gang gjennom Siws journal.

Hvilke tanker gjør de seg?