No skjer det. Den isdampande posen med Karina Haalands 110 millionar nedfrosne stamceller skal tilbake i kroppen gjennom venekateteret i halsen, og det må skje raskt.

Tomatjuicesmak i munnen, hamrande hjarte, pustevanskar – og så, etter vel ti minutt, er posen tom.