Folk som jobber i ADO Arena eller trener der ofte, har sett den smilende bestefarsskikkelsen med kropp som en trent 40-åring.

Det er ingen ting ved Mohammad Khoshzoughs (69) ytre som skulle tilsi at han er ufør og tilbrakte elleve år i iransk fengsel med systematisk tortur.