En sommerdag i 2012 tar ekteparet Solveig og Bjarne Willanger imot tre gjester hjemme i leiligheten i Fløenbakken.

Solveig er 86 år, Bjarne er to år eldre og svekket av alder og sykdom. Tiden er kommet for å avgjøre hvordan de skal etterlate seg sitt jordiske gods.