Langt inne i det kritkvite fjellet står borebas Anders Glimme og skrur på ein borerigg med tre armar.

Mann og maskin blir små i den enorme hallen. Vegger og tak skin kvitt i lyset frå lyskastarane.