Julaften 2016. Maike og Erik Aarebrot var samlet til julefeiring med foreldrene på Kronstad, den siste julefeiringen Frank Aarebrot skulle oppleve. Under treet lå pakkene. En av dem, merket «Til Frank», ble gjemt helt innerst.

Men først måtte hele pakkeritualet gå sin gang. Da de var små, holdt en entusiastisk pappa alltid holde ungene lengst mulig på pinebenken. Først skulle familien spise. Lenge. Så skulle det være kaffe, dessert, det skulle spises sjokolade. Og så skulle de rydde.