Disse stedene trenger skredsikring, mener Statens vegvesen.